info@emplealcasser.es

OPERARIS INDUSTRIALS DEL SECTOR ALIMENTACIÓ

El curs té com a objectiu dotar-se dels coneixements, habilitats, capacitats, etc. que permeten participar amb responsabilitat en la conducció i control dels processos de recepció, transformant, elaborant, envasant, emmagatzemant qualsevol producte alimentari.
 
Aquest curs es dirigeix a persones que vulguen dedicar-se o es dediquen al treball en el món de la Industria Alimentària, i és una gran oportunitat per a formar-te com a operari/a per a aquest sector.

QUAN?

Del 7 al 17 de juny
De 9 a 14 h
Centre Social d'Alcàsser (Antic ambulatori)

Contingut del curs

Capítol 1. Transformació d’aliments.
Capítol 2. Elaboració de procesats.
Capítol 3. Recepció de la matèria.
Capítol 4. Envasat del producte.
Capítol 5. Conservació: cambres i condicions especials.
Capítol 6. Magatzematge dels aliments.