info@emplealcasser.es

CAMBRERS DE SALA

Aquest curs et prepara per a dur a terme totes les activitats bàsiques que comporta l’organització d’un magatzem. Són per exemple, la recepció, la ubicació, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, tot això sota la supervisión d’un responsable i seguint les instruccions rebudes. A més també s’hauran d’aplicar els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa d’higiene i seguretat.
 
Està adreçat especialment a totes les persones que volen treballar o que treballen actualment en l’àmbit de la logística com a operaris/es de magatzem, i és una oportunitat d’adquirir nous coneixements que ens ajudaran a aconseguir un treball en aquest sector.

QUAN?

Del 19 al 29 d'abril
De 9 a 14 h
Centre Social d'Alcàsser (Antic ambulatori)

Contingut del curs

Capítol 1. Recepció de materials.
 • Control dels materials rebuts.
 • Magatzematge temporal.
 • Discrepàncies en la recepció.
 • Incorporació d’existències: altes.
 • Documentació en l’empresa.
 
Capítol 2. Magatzem.
 • Definició de magatzem. El magatzem dins de la funció logística.
 • Clasificació i funcions dels magatzems.
 • Equips de manutenció de càrregues.
 • Organització del magatzem.
 • Qualitat del producte enmagatzemat.
 • Estoc i inventaris.
 
Capítol 3. Preparació de comandes i expedició de materials.
 • La preparació de comandes o picking.
 • Control i verificació de comandes.
 • Embalatge i etiquetat.
 • Organització de la zona d’expedició.
 • Documents administratius.
 • Coneixements bàsics sobre l’etiquetat de mercaderies perilloses.
 
Capítol 4. Prevenció de riscos i salut laboral.
 • Mesures de seguretat en magatzems.
 • Equipament de protecció individual (EPI).
 • Higiene i prevenció de la COVID-19.