Habilitats comunicatives en la recerca de treball

Publicada en Publicada en Cursos de formació per a l'ocupació

Aquest curs està orientat a trobar la nostra propia manera de comunicar-nos i descobrir amb què habilitats comunicatives contem i quines ens falten per desenvolupar. Durant el procés de cerca de treball no estem exempts de comunicar-nos, i hem de ser cautelosos amb el què comuniquem i com ho comuniquem.

DESCRIPCIÓ DEL CURS

Ens recolzarem i farem ús de tècniques, exercicis, teories i experiències de diverses disciplines que basen la seua raó de ser en la comunicació.

Ens basarem principalment en l’art dramàtic ja que, com s’ha demostrat, la pràctica i estudi d’aquest art proporciona molts beneficis personals i socials, soluciona molts problemes de relació amb el nostre entorn i amb nosaltres mateixos, ampliant el nostre esperit col·laboratiu i cooperatiu en detriment del competitiu.

De tots és sabut que els actors i actrius són grans comunicadors i que el teatre és l’espill on es reflecteix la vida. Posarem en pràctica molts aspectes de la vida amb la seguretat que no hi ha perill; no estem en una situació real, per la qual cosa podrem corregir i practicar fins que arribem al nivell de perfecció que cerquem.

En el curs, que és eminentment pràctic, els participants viuran situacions de la “vida real” per a estudiar i analitzar les seues barreres, febleses, fortaleses, errors, gestualitat, qualitat de la veu, ritme, etc., i aprendrem a perfeccionar-los amb la finalitat de guanyar seguretat, autoconfiança i comunicar millor.

 

Duració del curs: 21 hores

Dies: 20, 21, 23, 23, 27, 28 i 29 de novembre

Horari: De 16:30 a 19:30h

Lloc: Centre Social

Participants: 20 persones